סיוע בשכר דירה לזכאים


האם אתם שייכים לאחת הקבוצות הזכאיות לסיוע?
חסרי דירה השייכים לאחת הקבוצות הבאות , ומחזיקים תעודת זכאות בתוקף ממשרד הבינוי והשיכון עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה:
זוגות בשכירות פרטית, בעלי תעודת זכאות שצברו לפחות 1,400 נקודות.
נכה יחיד בעל נכות צמיתה של % 75 ויותר.
משפחה חד הורית.
קשישים (יחיד או זוג) המתקיימים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
יחידים מעל גיל 55 ומשפחות שבהן אחד ממבקשי הסיוע בגיל 55 או יותר אשר מתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי.
נשוי/אה + ילדים, בהליכי גירושין מעל שנה.
עולים חדשים.
משפחות חסרות דירה המתקיימות מקצבת קיום של המוסד לביטוח לאומי, זכאיות לסיוע מוגדל.
אם הנתונים האישיים שלכם מתאימים לאחת הקבוצות לעיל, ייתכן שאתם זכאים לסיוע בשכר דירה.

מהי תקופת הסיוע לה אתם זכאים ?
זוגות שצברו 1,400 נקודות ומעלה זכאים להשתתפות בשכר דירה לתקופה של 36 חודשים, מעבר לתקופה זו יהיו זכאים בתנאי שעמדו במבחן הכנסות.
משפחה חד –הורית זכאית לסיוע לתקופה של 36 חודשים. משפחות המתקיימות מהשלמת הכנסה, יקבלו סיוע כל עוד מקבלים את הקצבה.
קשישים – הסיוע יינתן כל עוד מתקבלת קצבת זקנה הכוללת השלמת הכנסה.
עולים חדשים – זכאים לסיוע במשך חמש שנים מיום קבלת מעמד עולה.

מתי תקבלו את הסיוע ?
תוך 48 שעות ממועד הפקדת תעודת זכאות מתאימה וברת תוקף, חוזה שכירות חתום ומבוייל כחוק יועברו כספי הסיוע ישירות לחשבון הבנק שלכם.
קניתם דירה , שיהיה בשעה טובה!
אם הדירה הנרכשת היא דירה חדשה יד ראשונה מקבלן, הנכם זכאים לסיוע עד מועד הכניסה לדירה.
אם הדירה נרכשת מיד-שניה, הנכם זכאים לסיוע עד 6 חודשים מיום הרכישה ולא מעבר למועד הכניסה לדירה על פי החוזה, הנמוך מבין השניים.
הסיוע יינתן בכפוף לתקופה הכוללת לה אתם זכאים.

מה גובה הסיוע ?
הסיוע ניתן על פי טבלאות המפורסמות על ידי משרד הבינוי והשיכון המתעדכנות מעת לעת.


לסיכום:

הזכאים לסיוע בשכ"ד הם רק מי שבתעודת הזכאות שהונפקה להם, נאמר במפורש שהם זכאים לסיוע כאמור.
ותיקים:
1. משפחה ותיקה תוכל לקבל סיוע אם: הניקוד שצברה הוא 1400 נקודות או יותר - מדובר בזוג או משפחה המורכבת מהורה יחיד עם ידוע בציבור.
2. זכאים מתוקף קבלת קצבה מהביטוח הלאומי יקבלו השתתפות עד 12 חודשים רטרואקטיבית מיום פנייתם, ובתנאי שבתקופת 12 החודשים הנ"ל היו זכאים לקבל סיוע (עפ"י תבחיני משהב"ש).
עולים חדשים:
1. עולים מארצות רווחה/ מצוקה שאינם נתמכי קצבת ביטל"א: יקבלו בשנה הראשונה לשהייתם בארץ סל קליטה באמצעות משרד הקליטה, החל מהחודש ה-13 יינתן הסיוע באמצעות מערכת קצבאות שכ"ד. לעולים שהינם משפחה,ליחידים ולעולים אחרים :חד הוריות,חיילים בודדים ועולים הנשואים לותיקים יינתן הסיוע באמצעות הבנק.
2. עולים מארצות מצוקה או רווחה המקבלים קצבאות מביטוח לאומי כמפורט לעיל (עולים אחרים שהינם זוגות עם או בלי ילדים או יחידים המקבלים את הסיוע ישירות ממשרד הבינוי והשיכון). עולים מארצות מצוקה יקבלו את הסיוע בשכ"ד החל מהחודש ה-13 בארץ,ובתנאי שמתקיימים מקצבת הביטל"א.

כיצד מגישים בשקה לסיוע בשכר דירה
אתר זה מקבוצת אתרימנט אינפו. אתרים נוספים
_________    כונס נכסים  | רכב אינפו  | מידע משפטי  | סקרים  | בתים בורדס  | מחשבים  | לוח מוסיקאים  | שאלונים מקוונים    _________
נבנה על ידי   אתרימנט - בנית אתרי אינטרנט      מאוחסן אצל   שרתי שרתון

הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא בשום אחריות בקשר למידע באתר
המידע הינו כללי ולפני ביצוע של כל פעולה יש להתיעץ עם המומחה המתאים